Šroubové kompresory ATMOS Albert

Kompresory s přímým náhonem, umístěným na vzdušníku, ve výkonovém rozmezí 3 - 22 kW.

Tato řada je konstruována především pro profesionální dílenské použití, menší výroby jako jsou autoservisy a autolakovny, zpracování dřeva a výroby nábytku, kovoobrábění, balení, vodárny atd.
Kompresory Albert E. jsou výsledkem zcela nového pohledu na konstrukci šroubových kompresorů. Pro relativně malé výkonové úrovně je nasazen velký pomaloběžný šroubový blok. Elektromotor přímo pohání hlavní rotor šroubového bloku, což zásadním způsobem omezuje náklady na údržbu, které zatěžují šroubové kompresory s jiným druhem náhonu. Výkonnost kompresoru je řízena buď jako u pístových kompresorů zapnuto/vypnuto v závislosti na tlaku ve vzdušníku nebo klasickým sacím regulátorem, s novým a pokročilým systémem řízení dle tlakové úrovně.

Šroubové kompresory ATMOS Albert Premium


Pojízdné kompresory ATMOS PD

POJÍZDNÉ KOMPRESORY PD, PDP

Jsou vyráběné ve výkonovém rozmezí od 1,4 m3/min. do 29,7 m3/min. Tyto stroje jsou poháněné dieselovými motory. Konstrukce odráží 50-ti letou tradici ve výrobě pojízdných kompresorů, díky které jsou pojízdné kompresory ATMOS velmi robustní a spolehlivé, schopné práce ve velmi náročných podmínkách stavenišť, což znamená i za podmínek velmi extrémních teplot, prašného prostředí a odolávají i ne vždy dokonalé údržbě.

 

Společné parametry řady kompresorů ATMOS PD, PDP:

* Motory - Diesel motory jsou komponentem, který u pojízdného kompresoru nejvíce ovlivňuje celkovou kvalitu. Jsou proto vybírány takové modely, které poskytují bohatou výkonovou rezervu díky které je zaručena spolehlivost a co nejdelší životnost stroje. Pracovní režim je díky výkonové rezervě nastaven do optimální oblasti křivky spotřeby což vede k velmi nízké celkové spotřebě paliva.
* Řídící systém - Dvoustupňový proporcionální řídící systém moderní konstrukce je dalším prvkem, který výrazně redukuje spotřebu paliva. Systém přesně sleduje aktuální spotřebu stlačeného vzduchu, čímž optimalizuje energii vkládanou do stlačeného vzduchu a provozovatelům pojízdného kompresoru šetří další náklady na palivo.
* Šroubový blok - Šroubové bloky použité pro pojízdné kompresory ATMOS zaručují dlouhý bezproblémový chod během celé životnosti stroje. Poslední vývojová generace profilu šroubů má vynikající vlastnosti jak co se týče účinnosti tak hlučnosti.
* Ochranný systém - Ochranný systém kompresoru sleduje teplotu chladícího media motoru, mazací tlak a teplotu oleje v kompresoru. Stroj je odstaven pokud dojde k nestandardnímu provoznímu stavu.
* Podvozky - Podvozky jsou certifikované pro všechny druhy předpisů EU. Stroje, jejichž váha převyšuje 750 kg jsou dodávány s nájezdovou brzdou a zpětnou automatikou, stejně jako s nastavitelnou výškou oje. Toto zařízení je u menších strojů dodáváno na přání.
* Karoserie - Karoserie pojízdných kompresorů ATMOS omezuje hluk v souladu s příslušnými standardy EU na ochranu životního prostředí. Vysoká pozornost byla věnována ochraně proti korozi a vyústila v nový ochranný systém karoserie založený na pokrytí hliníkem.
* Odlučování vody - Na přání jsou dodávány ultra účinné dochlazovače vzduchu, do kterých je zastavěn ekonomizér a odlučování vody. Toto zařízení, které se umísťuje na střechu kompresoru má skutečně skvělé parametry a dodává ultra suchý vzduch pro tryskání a ostatní aplikace, kde je skutečně suchý vzduch zapotřebí.

Šrobové kompresory ATMOS SEC

STACIONÁRNÍ KOMPRESORY ŘADY SEC
Řada stacionárních kompresorů SEC ve výkonovém rozmezí 22 - 250 kW.

Kompresory řady SEC jsou určeny pro všechny oblasti průmyslu.
Nedávno zcela inovovaná řada se vyznačuje bohatými konstrukčními rezervami u všech klíčových komponent. Obzvláště velká péče byla věnována odolnosti vůči vibracím. Stroje SEC jsou vybaveny robustní podlahovou platformou a nezávislým rámem, navzájem odpruženými tlumiči vibrací. Takto pojatá konstrukce zaručuje dlouhodobou tuhost a tedy i spolehlivost celého ústrojí.
Tyto stacionární kompresory patří mezi absolutní špičku z hlediska nízké úrovně hluku a to zejména díky speciálně zkonstruovaným sacím a výtlačným kanálům chladicího vzduchu. Řadu SEC zahrnuje i přímo hnané kompresory. Jedná se o modely „SEC-D Vario“ vybavené frekvenčním měničem pro plynulou regulaci výkonu v kategorii 45 a 55Kw.
Společné parametry řady kompresorů SEC:

* přímé spojení bloku a motoru u řady SEC-D Vario
* velice robustní konstrukce pro dlouhou životnost
* vybavený dvěma motory
* nízká hlučnost
* nejlepší komponenty dostupné na trhu
* vysoká účinnost šroubových bloků a řídícího systému
* shoda s požadavky EU na bezpečnost a ochranu životního prostředí

Kompresory řady SEC jsou standardně vybaveny vícedrážkovými plochými „Multi V řemeny.“ Jedná se o prověřené řešení používané především v automobilovém průmyslu.

Dodávané množství vzduchu je řízeno jednostupňovým řídícím systémem, které ovládá sací regulátor. Při delším přerušení spotřeby tlakového vzduchu je stroj automaticky odstaven až do okamžiku jejího obnovení. Sací regulátor typu zavřeno/otevřeno je ovládán elektricky v závislosti na snímaném tlaku vzduchu.

Stroje jsou chráněny proti nestandardním jevům automatickým odstavením, pokud je překročena povolená teplota oleje, povolená hodnota napájecího proudu nebo podkročen minimální tlak.

Elektrický systém dává možnost volit režim stálého chodu nebo režim s odstavováním při přerušení spotřeby, stejně jako nastavení doběhových časů.

Stroje jsou schopny integrace s vyššími nadřazenými řídícími systémy ATMOCON, ENERCON, METACENTRE či CAM. Kompresory jsou standardně dodávány s mikroprocesorovým řídícím systémem AIRMASTER, modely VARIO jsou na přání vybavovány řídícím procesorem, systém AIRCON L 1. Na všech výkonových úrovních jsou k dispozici modely VARIO s plynulou regulací výkonu v závislosti na spotřebě stlačeného vzduchu.
 

Lokomotivní kompresory ATMOS

Lokomotivní kompresory ATMOS
Hlavní výhody řešení ATMOS:

* Více než 50-ti leté zkušenosti ve výrobě lokomotivních kompresorů.
* Kompresory pro brzdné systémy železničních vozidel jsou modifikovány dle přání zákazníka.
* Je požadována výjimečná úroveň spolehlivosti v širokém rozsahu provozních teplot, typicky od – 50oC do letních teplotních špiček + 55° C.
* Stroje řízené změnou otáček jsou vybaveny specielně vyvinutým el. motorem, který se vyznačuje vysokou účinností v celém spektru otáček.
* Řešení na míru.
* Z hlediska požadavků na umístění kompresoru jsme schopni nabídnout různá řešení – vestavět přímo do vozu, kontejnerové provedení, využití stávajícího elektromotoru nebo vestavba do podvozku lokomotivy.
* Vlastní řada adsorpčních sušiček pro úpravu stlačeného ASA 100, ASA 150.
* Modelové řady SE, LE.
* Všechny modely byly podrobeny detailnímu zkoumání a dlouhodobému zkoušení státními institucemi. Díky tomuto procesu je tak výrobek schopný spolehlivě zajistit bezpečnost cestujících na železnici. Byly tak získány značné zkušenosti s výrobky, které po léta pracují v režimu nepřerušovaného provozu.

 

Kontakt

 

 

šroubové kompresory BOGE

 

šroubové kompresory GHH RAND

 

šroubové kompresory RENNER

 

šroubové kompresory HAFI

 

kompresory ATMOS

šroubové kompresory ATMOS

pístové kompresory ATMOS

 

kompresory ATMOS